ČSN ISO 10241-2 (010500)

Terminological entries in standards - Part 2: Adoption of standardized terminological entries

Translate name

STANDARD published on 1.9.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.00 USD excl. VAT
18.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10241-2
Classification mark: 010500
Catalog number: 503266
Publication date standards: 1.9.2017
SKU: NS-693289
The number of pages: 48
Approximate weight : 144 g (0.32 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 10241-2 (010500):

Tato část ISO 10241 řeší zavádění normalizovaných terminologických hesel v jiných kulturních a jazykových prostředích, zejména přejímání mezinárodně normalizovaných terminologických hesel regionálními a národními normotvornými orgány. Stanovuje principy a směrnice pro řešení klíčových záležitostí, které se mají v tomto procesu brát v úvahu. Poskytuje také příklady a řešení problémů, k nimž dochází, když přejímající normotvorný orgán přejímá mezinárodně normalizovaná terminologická hesla, slaďuje pojmové systémy přejímajícího normotvorného orgánu s mezinárodně normalizovanými pojmovými systémy a zpracovává normalizovaná terminologická hesla jako dodatky nebo doplňky mezinárodně normalizovaných terminologických hesel

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand