ČSN ISO 10813-1 (011467)

Vibration generating machines - Guidance for selection - Part 1: Equipment for environmental testingSTANDARD published on 1.10.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10813-1
Classification mark: 011467
Catalog number: 74142
Publication date standards: 1.10.2005
SKU: NS-177402
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 10813-1 (011467):

Vybrat vhodný systém pro generování vibrací je naléhavým problémem, pokud je to nezbytné pro určitou zkoušku, při nákupu nového zkušebního zařízení nebo při modernizaci již existujícího zařízení nebo při volbě mezi zařízeními, která jsou navržená zkušební laboratoří, nebo i tehdy, když samotná laboratoř nabízí své služby pro provedení takové zkoušky. Problém, jako je tento, může být vyřešen celkem snadno, pokud je současně uvážena řada faktorů: - typ zkoušky, která má být provedena (zkoušení vlivu prostředí, normální a/nebo zrychlené, dynamické strukturní zkoušky, diagnostika, kalibrace atd.); - požadavky, které mají být splněny; - zkušební podmínky (jeden režim vibrací nebo kombinace vibrací, jedna vibrační zkouška nebo kombinovaná zkouška, například dynamická a klimatická zkouška); - objekty, které mají být zkoušeny. ČSN ISO 10813-1 se zabývá pouze zařízením, které má být použito při zkoušení vlivu prostředí a těmi postupy pro výběr, které jsou převládající pro splnění požadavků této zkoušky. Avšak uživatel má mít na paměti, že specifické podmínky zkoušky a specifický předmět, který má být zkoušen, mohou významně ovlivnit výběr. Tedy buzení zkušebního vzorku v klimatické komoře klade omezení na rozhraní generátoru vibrací a zkušební vzorek, který je rozměrný nebo má složitý tvar, mající řadu rezonancí ve všech směrech, vyžaduje použití většího zařízení než je to, které je specifikováno pro postupy v této části ČSN ISO 10813, ve kterých se předpokládá, že buzení bude aplikováno na tuhé těleso o stejné hmotnosti. Naneštěstí takové aspekty nemohou být snadno formalizovány a proto nejsou pokryty touto částí ČSN ISO 10813. Pokud se očekává, že se zařízení použije pro zkoušky různých typů, mají se při výběru uvážit všechny možné aplikace. V následujících částech ISO 10813 bude pojednán problém případu, kdy je pořizován generátor vibrací, který má být použit jak při zkoušení vlivu prostředí, tak při dynamickém strukturním zkoušení. V této části ČSN ISO 10813 se předpokládá, že vybraný systém bude schopen budit zkoušený předmět až po specifikovanou hladinu. Aby bylo generováno buzení bez nežádoucího pohybu, má být použit vhodný řídicí systém. Výběr řídicího systému bude uvážen v další mezinárodní normě. Je nutné zdůraznit, že systémy pro generování vibrací jsou složité stroje, takže správný výběr vždy vyžaduje určitou úroveň technického vyhodnocení. V důsledku toho se může zákazník při výběru zařízení pro vibrační zkoušku obrátit o pomoc ke třetí straně. V takovém případě tato část ČSN ISO 10813 může napomoci zákazníkovi při zjištění, zda je řešení navržené třetí stranou akceptovatelné nebo ne. Konstruktéři a výrobci mohou rovněž použít tuto část ČSN ISO 10813 pro vyhodnocení tržního prostředíCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.