ČSN ISO 10816-4 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 4: Gas turbine sets with fluid-film bearingsSTANDARD published on 1.7.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10816-4
Classification mark: 011412
Catalog number: 86395
Publication date standards: 1.7.2010
SKU: NS-177413
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 10816-4 (011412):

Tato část ISO 10816 uvádí ustanovení pro hodnocení mohutnosti širokopásmových vibrací in situ při radiálních měřeních (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele na všech hlavních ložiskových skříních nebo stojanech a v axiálním směru na axiálních ložiskách. Tato ustanovení jsou pro: - vibrace za běžných ustálených provozních podmínek; - vibrace za jiných (neustálených) podmínek, kdy probíhají přechodové změny, včetně rozběhu nebo doběhu, počátečního zatěžování a při změnách zatížení; - změny vibrací, které se mohou vyskytnout při běžném ustáleném provozu. Tato část ISO 10816 platí pro soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách, pro těžký provoz, použitá v aplikacích pro elektrické a mechanické pohony, s výkonem nad 3 MW a s rozsahem provozních otáček při zatížení mezi 3 000 1/min a 30 000 1/min. To zahrnuje plynové turbíny připojené k jiným rotačním strojům buď přímo, nebo přes převodovku. V některých případech tato část ISO 10816 není použitelná pro hodnocení vibrací připojeného zařízení (viz seznam výjimek v tomto článku). Tato část ISO 10816 není použitelná pro: a) plynové turbíny odvozené z leteckých motorů (včetně plynových turbín s dynamickými vlastnostmi, které jsou podobné těmto odvozeninám); b) plynové turbíny s výkonem menším nebo rovným 3 MW (viz ISO 10816-3); c) čerpadla poháněná plynovou turbínou (viz ISO 10816-7); d) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem menším než nebo rovným 50 MW (viz ISO 10816-3); e) připojené parní turbíny a/nebo generátory s výkonem větším než 50 MW (viz ISO 10816-2); f) synchronizační spojky, které připojují plynovou turbínu k parní turbíně nebo generátoru (viz ISO 10816-2); g) připojené kompresory (viz ISO 10816-3); h) vibrace převodovek (viz tato kapitola); i) vibrace valivých ložisek. Tato část ISO 10816 je použitelná pro jiné poháněné zařízení, které není uvedeno v seznamu výjimek. Tato část ISO 10816 je použitelná pro stroje, které mohou být připojeny k převodovce, ale netýká se hodnocení stavu vibrací těchto převodovek. Pro hodnocení stavu vibrací převodovek jsou požadovány zvláštní metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 10816. Stanovené numerické hodnoty nejsou určeny k tomu, aby sloužily jako jediný základ při hodnocení mohutnosti vibrací. U soustrojí s plynovou turbínou se také běžně posuzují vibrace na základě měření na rotujících hřídelích. Požadavky na taková měření vibrací viz ISO 7919-1 a ISO 7919-4

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 10816-4:2010/Amd.1 (011412) Change

Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách.

Change published on 1.5.2018

Selected format:
Czech -
Print design (4.70 USD)


Show all technical information.
4.70 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand