ČSN ISO 10816-8 (011412)

Mechanical vibration - Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts - Part 8: Reciprocating compressor systemsSTANDARD published on 1.12.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.80 USD excl. VAT
13.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 10816-8
Classification mark: 011412
Catalog number: 96381
Publication date standards: 1.12.2014
SKU: NS-177417
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 10816-8 (011412):

Tato část ISO 10816 stanovuje postupy a pokyny pro měření a klasifikaci vibrací systémů pístových kompresorů. Hodnoty vibrací jsou stanoveny primárně pro klasifikaci vibrací systému kompresoru a pro vyloučení problémů s únavou částí systému pístového kompresoru, tj. základu, kompresoru, tlumičů, potrubí a pomocného zařízení připevněného na systém kompresoru. Tato část ISO 10816 platí pro pístové kompresory, které jsou připevněny na tuhých základech a mají typické jmenovité otáčky v rozsahu od 120 r/min do a včetně 1 800 r/min. Uvedená obecná kritéria hodnocení se vztahují k provozním měřením. Kritéria se také používají pro zaručení, že vibrace stroje nepříznivě neovlivňují zařízení, které je připevněno přímo na stroji, například tlumiče pulzací a potrubní systém. Stroje pohánějící pístový kompresor se však hodnotí v souladu s příslušnou částí ISO 10816 nebo jiných příslušných norem a podle klasifikace pro zamýšlený úkol. Hnací mechanizmy nejsou zahrnuty v této části ISO 10816. Uznává se, že kritéria hodnocení mohou mít pouze omezenou aplikaci při uvážení vlivů na vnitřní komponenty stroje, například je málo pravděpodobné, že problémy související s ventily, písty a pístními kroužky mohou být v těchto měřeních detekovány. Zjištění takových problémů může vyžadovat výzkumné diagnostické metody, které jsou mimo rozsah této části ISO 10816

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand