ČSN ISO 11843-7 (010240)

Capability of detection - Part 7: Methodology based on stochastic properties of instrumental noiseSTANDARD published on 1.8.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.30 USD excl. VAT
13.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 11843-7
Classification mark: 010240
Catalog number: 94593
Publication date standards: 1.8.2014
SKU: NS-177567
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 11843-7 (010240):

měření pomocí analytických přístrojů je vždy přítomen šum pozadí, bez ohledu na to, zda je v přístroji vzorek či ne. Tato část ISO 11843 se týká matematických metod pro odhadování minimální detekovatelné hodnoty pro případ, kdy převažujícím zdrojem nejistoty měření je šum pozadí. Minimální detekovatelnou hodnotu lze přímo a matematicky odvodit ze stochastických charakteristik šumu pozadí

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand