ČSN ISO 129-4 (013130)

Technical product documentation (TPD) - Indication of dimensions and tolerances - Part 4: Dimensioning of shipbuilding drawings

Translate name

STANDARD published on 1.3.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price7.70 USD excl. VAT
7.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 129-4
Classification mark: 013130
Catalog number: 513884
Publication date standards: 1.3.2022
SKU: NS-1050173
The number of pages: 12
Approximate weight : 36 g (0.08 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN ISO 129-4 (013130):

Norma ČSN ISO 129-4 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1. Norma ISO 129-4 stanovuje kótování užívané na výkresech pro stavbu plavidel a pro kovové trupy plavidel

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.