ČSN ISO 129-5 (013130)

Technical product documentation - Indication of dimensions and tolerances - Part 5: Dimensioning of structural metal work

Translate name

STANDARD published on 1.4.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.10 USD excl. VAT
15.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 129-5
Classification mark: 013130
Catalog number: 507194
Publication date standards: 1.4.2019
SKU: NS-945074
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical drawings in general

Annotation of standard text ČSN ISO 129-5 (013130):

Norma ČSN ISO 129-5 stanovuje kótování kovových konstrukcí složených hlavně z plechů, tyčí a profilů, které se uvádí na výkresech pro obecné použití. Pro znázornění profilů se užívá kódové a rozměrové označení, které umožňuje zjednodušený způsob kótování profilů a tyčí. Norma navazuje na ČSN ISO 129-1, která uvádí obecné zásady kótování a tolerování

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.