ČSN ISO 13373-5 (011440)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition monitoring - Part 5: Diagnostic techniques for fans and blowers

Translate name

STANDARD published on 1.4.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 13373-5
Classification mark: 011440
Catalog number: 512047
Publication date standards: 1.4.2021
SKU: NS-1021037
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 13373-5 (011440):

Tento dokument vysvětluje specifické postupy, které mají být uváženy při provádění vibrační diagnostiky různých typů ventilátorů a dmychadel. Tento dokument je určen pro použití diagnostiky při monitorování stavu, inženýry a techniky a poskytuje praktický metodický přístup k určení diagnózy závady na základě vibrací. Kromě toho uvádí řadu příkladů pro různé typy strojů a komponent a jim přidružené symptomy závad. Přístup, který je uveden v tomto dokumentu, je založen na ustavených dobrých praktikách, které sestavili zkušení uživatelé, i když se uznává, že mohou existovat jiné přístupy. Doporučené činnosti pro určitou diagnózu závisí na jednotlivých okolnostech, stupni spolehlivosti diagnózy závady (například stejná diagnóza pro tento stroj byla provedena správně již dříve), na zkušenosti diagnostika, na typu závady a její závažnosti a také na bezpečnosti a komerčních úvahách. Proto není možné a ani není cílem tohoto dokumentu doporučit činnosti pro všechny situace

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.