ČSN ISO 13448-2 (010281)

Acceptance sampling procedures based on the allocation of priorities principle (APP) - Part 2: Coordinated single sampling plans for acceptance sampling by attributesSTANDARD published on 1.9.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price21.40 USD excl. VAT
21.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 13448-2
Classification mark: 010281
Catalog number: 74047
Publication date standards: 1.9.2005
SKU: NS-177717
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 13448-2 (010281):

stanovuje přejímací plány jedním výběrem pro dávky kontrolované metodou srovnáváním. Všechny subjektivní a objektivní informace o způsobilosti dodavatele poskytnout požadovanou jakost včetně jakékoliv certifikace systému řízení jakosti podle ISO 9001 nebo rovnocenné normy, mohou být vzaty v úvahu odběratelem nebo třetí stranou při rozhodování o jeho přejímacím plánu, dovolujícím například při příznivé informaci menší rozsahy výběrů. ČSN ISO 13448-2 je použitelná také v případě, kdy jsou na tutéž dávku aplikovány po sobě jdoucí výběrové kontroly různými stranami (tj. výrobcem, odběratelem a/nebo třetí stranou), přičemž jednotlivým stranám je umožněna nezávislá volba přejímacího plánu; vyžaduje se pouze koordinace těchto přejímacích plánů vzhledem k určitým specifickým požadavkům jako je riziko odběratele nebo riziko dodavatele. Tento přístup umožňuje každé straně organizovat kontrolu v souladu s vlastními možnostmi a výrazně snížit riziko, že různé strany získají protichůdné výsledky následkem variability vznikající při odběru vzorků.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand