ČSN ISO 13528 (010248)

Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison

Translate name

STANDARD published on 1.12.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.10 USD excl. VAT
33.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 13528
Classification mark: 010248
Catalog number: 518502
Publication date standards: 1.12.2023
SKU: NS-1159582
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 13528 (010248):

Tento dokument poskytuje detailní popis statistických metod poskytovatelům zkoušení způsobilosti, aby mohli navrhovat programy zkoušení způsobilosti a analyzovat data z těchto programů. Poskytuje též doporučení pro interpretaci dat zkoušení způsobilosti účastníky takových programů a akreditačními orgány. Postupy této normy se mohou používat pro doložení, že výsledky měření laboratoří, inspekčních orgánů i jednotlivců splňují kritéria specifikovaná pro přijatelnou výkonnost. Tuto normu lze používat pro zkoušení způsobilosti, kdy výsledky měření představují kvantitativní měření nebo kvalitativní pozorování zkoušených položek. POZNÁMKA - Postupy z této normy lze též použít k hodnocení odborných stanovisek, ve kterých stanovisko nebo nález se uvádí ve formě, která může být objektivně porovnávána s nezávislou referenční hodnotou nebo konvenční statistikou. Například se mohou použít ustanovení této normy, která se vztahují k nominálním (kvalitativním) vlastnostem při třídění položek zkoušky způsobilosti do známých kategorií při kontrole - nebo určení při kontrole, zda položky zkoušky způsobilosti pocházejí či nepocházejí ze stejného společného zdroje - a výsledky klasifikace se porovnávají objektivně

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.