ČSN ISO 14025 (010925)

Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and proceduresSTANDARD published on 1.10.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.10 USD excl. VAT
17.10 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14025
Classification mark: 010925
Catalog number: 76988
Publication date standards: 1.10.2006
SKU: NS-177788
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Ecolabelling

Annotation of standard text ČSN ISO 14025 (010925):

Norma ISO 14025 stanovuje zásady a postupy pro vytváření programů environmentálních prohlášení typu III a environmentálních prohlášení typu III. Výslovně určuje používání norem pro posuzování životního cyklu souboru ISO 14040 ve vývoji programů a environmentálních prohlášení typu III. Stanovuje rovněž zásady pro použití dalších environmentálních informací, nad rámec informací obsaženým v ISO 14020. Environmentální prohlášení typu III představují kvantifikované environmentální informace o životním cyklu produktu, které mají umožnit porovnávání mezi produkty plnícími stejnou funkci. Taková prohlášení jsou vydávána jednou nebo více organizacemi a jsou založena na nezávisle ověřených údajích posouzení životního cyklu (LCA), údajích inventarizační analýzy (LCI) nebo na informačních modulech v souladu se souborem norem ISO 14040 a případně na doplňujících environmentálních informacích. Pro tento typ environmentálních prohlášení je charakteristické, že jsou připravena s použitím předem stanovených parametrů a jsou zpracována provozovatelem programu, kterým může být společnost nebo skupina společností, odvětvové průmyslové nebo obchodní sdružení, veřejná správa nebo agentura nebo nezávislá vědecká instituce nebo jiná organizace. V praxi vytváření environmentálních prohlášení typu III jsou programy nebo jejich prohlášení označovány různými názvy jako jsou Eko-list (Eco-Leaf), ekoprofil, environmentální prohlášení o produktu, environmentální produktové prohlášení (EPD) a environmentální profil produktu

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 14025:2006/Z1 (010925) Change

Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy.

Change published on 1.9.2010

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK
This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand