ČSN ISO 14033 (010933)

Environmental management - Quantitative environmental information - Guidelines and examples

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.40 USD excl. VAT
25.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14033
Classification mark: 010933
Catalog number: 515534
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088402
The number of pages: 80
Approximate weight : 240 g (0.53 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental management

Annotation of standard text ČSN ISO 14033 (010933):

Tento dokument poskytuje směrnici pro systematický a metodický sběr a přezkum kvantitativních environmentálních informací a dat o systémech. Podporuje používání norem environmentálního managementu a příslušných zpráv. Tento dokument se zabývá otázkami souvisícími s definováním, shromažďováním, zpracováním, interpretováním a prezentováním kvantitativních environmentálních informací. Dokument je použitelný pro všechny organizace, bez ohledu na jejich velikost, typ, umístění, strukturu, činnosti, produkty, úroveň rozvoje a bez ohledu na to, zda mají nebo nemají zaveden systém environmentálního managementu

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.