ČSN ISO 14053 (010953)

Environmental management - Material flow cost accounting - Guidance for phased implementation in organizations

Translate name

STANDARD published on 1.11.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.30 USD excl. VAT
14.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14053
Classification mark: 010953
Catalog number: 515535
Publication date standards: 1.11.2022
SKU: NS-1088403
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Environmental economics

Annotation of standard text ČSN ISO 14053 (010953):

Tento dokument poskytuje praktickou směrnici pro fázovou implementaci nákladového účetnictví materiálových toků. Tato směrnice může pomoci organizacím, včetně malých a středních podniků, zlepšit jejich environmentální výkonnost a materiálovou účinnost. Fázový přístup poskytuje flexibilitu, která organizacím umožňuje rozvíjet nákladové účetnictví materiálových toků jejich vlastním tempem, podle situace, ve které se nacházejí. Výsledné informace mohou organizace motivovat k tomu, aby snížením materiálových ztrát a spotřeby energie hledaly příležitosti k současnému vytváření finančních a environmentálních přínosů. Tento dokument je použitelný pro jakoukoliv organizaci, bez ohledu na to, jak je rozvinutá, charakter jejích činností nebo místa, kde tyto činnosti probíhají. Tento dokument poskytuje pouze základní postupy výpočtu pro analýzu potenciálu úspor prostřednictvím eliminace materiálových ztrát. Podrobné postupy kalkulace nebo informace o technikách zlepšujících materiálovou nebo energetickou účinnost jsou mimo rozsah tohoto dokumentu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.