ČSN ISO 14064-1 (010964)

Greenhouse gases - Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removalsSTANDARD published on 1.9.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.00 USD excl. VAT
14.00 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14064-1
Classification mark: 010964
Catalog number: 76523
Publication date standards: 1.9.2006
SKU: NS-177796
The number of pages: 36
Approximate weight : 108 g (0.24 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN ISO 14064-1 (010964):

Norma ISO 14064-1:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá zejména v programech obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů nebo v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení, monitorování, vykazování a validaci nebo ověření inventarizací skleníkových plynů. Využití této normy se též předpokládá při plánování a realizaci projektů na skleníkové plyny a v dobrovolných iniciativách organizací při stanovení a vykazování emisí skleníkových plynů za účelem jejich omezování. Norma ISO 14064-1 specifikuje principy a požadavky na stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace. Norma ISO 14064-1 zahrnuje požadavky pro plán, provedení, řízení a správu, vykazování a ověřování emisní inventury skleníkových plynů pro organizace. Tato norma je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064. Pokud požadavky ISO 14064 zabraňují organizaci nebo navrhovateli projektu na skleníkové plyny plnit požadavky programu na skleníkové plyny, mají požadavky tohoto programu přednost

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 14064-1:2006/Z1 (010964) Change

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace.

Change published on 1.5.2012

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand