ČSN ISO 14064-3 (010964)

Greenhouse gases - Part 3: Specification with guidance for the validation and verification of greenhouse gas assertionsSTANDARD published on 1.9.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.40 USD excl. VAT
22.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14064-3
Classification mark: 010964
Catalog number: 76520
Publication date standards: 1.9.2006
SKU: NS-177800
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Pollution, pollution control and conservation

Annotation of standard text ČSN ISO 14064-3 (010964):

Norma ISO 14064-3:2006 je jednou ze tří norem (ISO 14064-1:2006, ISO 14064-2:2006 a ISO 14064-3:2006), které představují nový úsek norem souboru ISO 14000. Tyto normy se poprvé věnují problematice skleníkových plynů. Jejich dobrovolné použití se předpokládá především v oblasti obchodování s emisemi skleníkových plynů, upravené národními právními předpisy a dokumenty EU, týkajícími se systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. ISO 14064-3 specifikuje principy a požadavky a poskytuje návod pro ty, kteří provádějí nebo řídí validaci a/nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Může být použita pro stanovení skleníkových plynů organizace nebo projektu, včetně stanovení, monitorování a vykazování prováděné v souladu s ISO 14064-1 nebo ISO 14064-2. Norma specifikuje požadavky na výběr validátorů/ověřovatelů skleníkových plynů, stanovení úrovně jistoty, cílů, kritérií a rozsahu, určení validačního/ověřovacího přístupu, posouzení údajů o skleníkových plynech, informací, informačních systémů a kontrol, vyhodnocení výroků o skleníkových plynech a přípravu oznámení o validaci/ověření. ISO 14064-3 může být použita organizacemi nebo nezávislými stranami k validaci nebo ověření výroků o skleníkových plynech. Požadavky ISO 14064-3 popisují proces poskytování ujištění pro zamýšlené uživatele, že výrok o skleníkových plynech organizace nebo projektu je úplný, přesný, konsistentní, transparentní a bez závažných odchylek. Validační a ověřovací procesy jsou podobné, jsou zde však rozdíly ve zdůraznění činností. Proces může být použit dvěma způsoby: interním a externím. Pro interní aplikaci se norma může jako směrnice, kdežto pro externí aplikaci se může použít jako sestava požadavků. ISO 14064-3 je neutrální ve vztahu k programu na skleníkové plyny. V případě, že je uplatňován program na skleníkové plyny, doplňují požadavky tohoto programu požadavky ISO 14064.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 14064-3:2006/Z1 (010964) Change

Skleníkové plyny - Část 3: Specifikace s návodem pro validaci a ověření výroků o skleníkových plynech.

Change published on 1.5.2012

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand