ČSN ISO 14617-1 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 1: General information and indexesSTANDARD published on 1.9.2006


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.90 USD excl. VAT
32.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14617-1
Classification mark: 013630
Catalog number: 76536
Publication date standards: 1.9.2006
SKU: NS-177864
The number of pages: 100
Approximate weight : 331 g (0.73 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 14617-1 (013630):

Tato část ISO 14617 slouží jako úvod ke všem ostatním částem. Zahrnuje rejstříky abecední rejstřík a rejstřík registračních čísel, a rejstřík křížových odkazů ke vztaženým položkám nacházejících se v ostatních mezinárodních normách. Podává informace zejména o tvorbě a užití registračních čísel pro identifikaci grafických značek používaných ve schématech, pravidla prezentace a aplikace těchto značek a příklady jejich použití a aplikaci.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.