ČSN ISO 14617-12 (013630)

Graphical symbols for diagrams - Part 12: Devices for separating, purification and mixingSTANDARD published on 1.10.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14617-12
Classification mark: 013630
Catalog number: 68531
Publication date standards: 1.10.2003
SKU: NS-177867
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 14617-12 (013630):

Účelem ISO 14617 ve své finální podobě je vytvoření knihovny harmonizovaných grafických značek pro schémata používaných v technických aplikacích. Tato část ISO 14617 specifikuje znázornění zařízení pro odlučování, čistění a mísení ve schématech.

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.