ČSN ISO 14839-5 (011482)

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 5: Touch-down bearings

Translate name

STANDARD published on 1.4.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.30 USD excl. VAT
18.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 14839-5
Classification mark: 011482
Catalog number: 516807
Publication date standards: 1.4.2023
SKU: NS-1137421
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 14839-5 (011482):

Tento dokument obsahuje pokyny pro zjištění/stanovení: a) typických uspořádání systémů dosedacích ložisek, která ukazují, z jakých komponent se takové systémy pravděpodobně sestávají a jaké funkce tyto komponenty poskytují; POZNÁMKA - Dosedací ložiska se také nazývají "záložní ložiska", "pomocná ložiska", "zachycovací ložiska" nebo "doběhová ložiska". V tomto dokumentu je výlučně používán termín "dosedací ložiska", jak je definován v ISO 14839-1. b) funkčních požadavků na systémy dosedacích ložisek, takže lze stanovit jasné výkonnostní cíle; c) prvků, které mají být uváženy při návrhu dynamického systému, takže lze optimalizovat dynamiku rotoru, jak pro dosedací ložiska, tak pro aktivní magnetická ložiska (AML); d) faktorů prostředí, které mohou mít významný vliv na výkonnost systému dosedacích ložisek, což umožňuje optimalizaci návrhu celého stroje; e) provozních stavů AML, které mohou umožnit vznik kontaktu v systému dosedacích ložisek, takže lze takové události uvážit jako součást celkového návrhu stroje. Zde se také uvažují způsoby poruchy v systému AML, které mohou umožnit vznik události s kontaktem. To zajišťuje, že specifikace dosedacích ložisek pokrývá všechny provozní požadavky; f) nejobvyklejších způsobů poruchy dosedacího ložiska a typických mechanismů pro zvládnutí těchto událostí; g) typických prvků procesu návrhu systémů dosedacích ložisek, včetně specifikace požadavků na zatížení, procesu volby rozměrů, analytických a simulačních metod použitých při validaci návrhu; h) parametrů, které mají být vzaty v úvahu při návrhu programu zkoušek pro přejímku systému dosedacích ložisek včetně zkušebních podmínek, které mají být specifikovány, a včetně souvisejícího přístrojového vybavení, které má být použito pro zajištění úspěšného provedení zkoušek; i) metod pro monitorování stavu a metod kontroly, které umožní hodnocení stavu dosedacích ložisek v provozu, a když je to nezbytné stanovit, jaké nápravné činnosti mají být provedeny; j) faktorů, které mají být uváženy při návrhu režimu údržby systému dosedacích ložisek, včetně činností, které mají být provedeny po výskytu specifikovaných událostí spolu s jakýmikoliv činnostmi, které mají být provedeny pravidelně; k) faktorů, které mají být uváženy s ohledem na otázky životnosti (například management zastarávání, vyřazení z provozu a likvidace)

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.