ČSN ISO 15226 (013020)

Technical product documentation - Life cycle model and allocation of documentsSTANDARD published on 1.3.2003


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15226
Classification mark: 013020
Catalog number: 66682
Publication date standards: 1.3.2003
SKU: NS-177951
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical product documentation

Annotation of standard text ČSN ISO 15226 (013020):

Norma popisuje technické dokumenty z hlediska vzniku, používání a zániku výrobku a jejich místo v životním cyklu výrobku. Jsou uvedeny příklady maticového uspořádání aktivit spojených s životním cyklem výrobku. Norma uvádí rovněž přehled požadavků na minimální množství administrativních informací potřebných pro zacházení s dokumenty včetně požadavků na výměnu dokumentů s externí organizací.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 15226:2003/Z1 (013020) Change

Technická dokumentace - Model životního cyklu a přiřazení dokumentů.

Change published on 1.1.2019

Selected format:
Czech -
Print design (5.10 USD)


Show all technical information.
5.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.