ČSN ISO 15638-1 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 1: Framework and architectureSTANDARD published on 1.7.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.30 USD excl. VAT
32.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-1
Classification mark: 018318
Catalog number: 95502
Publication date standards: 1.7.2014
SKU: NS-177972
The number of pages: 106
Approximate weight : 349 g (0.77 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-1 (018318):

Tato norma poskytuje následující kooperativní telematické aplikace pro regulovaná komerční nákladní vozidla: a) Rámec pro poskytování služeb kooperativních telematických aplikací pro regulovaná komerční nákladní vozidla; b) Popis provozního konceptu, právní aspekty a možnosti, model rolí; c) Konceptuální architekturu používající palubní platformu a bezdrátovou komunikaci pro orgán dohledu nebo jeho zástupce; d) Odkazy na klíčové dokumenty, na nichž je architektura založena; e) Podrobnosti o architektuře vrstvy zařízení; f) Taxonomie organizace obecných postupů; g) Společná terminologie pro sadu norem ISO 15638. Tato norma je založena na přístupu zaměřeném na poskytovatele služe

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.