ČSN ISO 15638-11 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 11: Driver work records

Automatically translated name:

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for regulating commercial vehicles ( Tarva ) - Part 11 : Recording driver activity. ( In English , the text is part of a copy ).STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-11
Classification mark: 018318
Catalog number: 97475
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586441
The number of pages: 88
Approximate weight : 295 g (0.65 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-11 (018318):

Tato norma se zabývá pracovními záznamy řidiče a stanoví formu a obsah dat pro systémy, které je zpracovávají, přístupové metody k těmto datům a poskytuje specifikace pro běžnou komunikaci a aspekty výměny dat. Norma navazuje na základní normu ISO 15638-1, ze souboru norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě (TARV). Pro pochopení kontextu této služby je rovněž důležitá část 6 této normy. Pro veřejný sektor v ČR představuje tato norma návod, jaké požadavky vznést, aby se dosáhlo efektivní a spo-lehlivé výměny dat určené pro dlouhodobou i krátkodobou regulaci přístupu do určité oblasti nebo úseku silniční sítě. Pro komerční sektor (výroba palubního zařízení nebo zařízení na straně infrastruktury, poskytovatelé služeb, dat apod.) nabízí informace, jak dosáhnout interoperability v národním i mezinárodním měřítku, jakmile se budou systémy řízení přístupu vozidla poptávat způsobem definovaným v TARV

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.