ČSN ISO 15638-12 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 12: Vehicle mass monitoring

Automatically translated name:

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for regulating commercial vehicles ( Tarva ) - Part 12 : Monitoring of vehicle weight. ( In English , the text is part of a copy ).STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-12
Classification mark: 018318
Catalog number: 97474
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586442
The number of pages: 84
Approximate weight : 283 g (0.62 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-12 (018318):

Tato norma specifikuje požadovaná data pro výměnu dat v systémech monitorování hmotnosti vozidla. Popisuje provádění dané služby a přístup k datům. Popisované měření hmotnosti je vykonáváno systémem ve vozidle (IVS), nikoli externě, jak je pro vymáhání nyní obvyklé. Systém slouží nejen k monitorování hmotnosti vozidla, ale současně jako prevence proti přetížení vozidla, a tím přetížení silniční infrastruktury a souvisejícím škodám. Rovněž je vhodný pro monitorování hmotnosti nadroz-měrných vozidel a vymáhání shody pro určitou přepravu v určitém čase apod. Role státního dohledu je tak zjednodušena. Hmotnost vozidla lze dále kombinovat například se systémem přístupu: aktuální hmotnost dovo-lí/nedovolí přístup vozidla např. na most nebo do historické části města. Soubor norem ISO 15638 vyvinutý pro potřeby australské vlády je vhodný i pro státy v Evropě, Severní Americe, Asii a pro Nový Zéland, protože zvažuje využití ITS pro účely regulace a státního dohledu v nákladní dopravě. Státní orgány v jednotlivých zemích rozhodují, co je a co není součástí dohledu. Tato část normy, ani ostatní části, nevznáší žádné požadavky na jednotlivé státy, jak definovat regulované vozidlo. Tyto služby státní regulace a dohledu jsou strategickým cílem pro nákladní dopravu v mnoha zemích. Zajištění provozu jedné normalizované palubní platformy nabízí velký rozsah služeb pro veřejný i soukromý sektor, protože umožňuje vytvoření regulovaných i komerčních služeb. Pro veřejný sektor v ČR představuje tato část normy návod, jaké požadavky vznést, aby se dosáhlo efektivní a spo-lehlivé výměny dat určené pro regulaci hmotnosti nákladních vozidel na silniční síti. Pro komerční sektor (výroba palubního zařízení nebo zařízení na straně infrastruktury, poskytovatelé služeb, dat atd.) norma nabízí informace, jak dosáhnout interoperability v národním i mezinárodním měřítku, jakmile se budou systémy dohledu nad hmotností vozidla poptávat způsobem definovaným v TARV

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.