ČSN ISO 15638-16 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 16: Vehicle speed monitoring

Automatically translated name:

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for regulating commercial vehicles ( Tarva ) - Part 16 : Monitoring vehicle speed. ( In English , the text is part of a copy ).STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-16
Classification mark: 018318
Catalog number: 97471
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586445
The number of pages: 68
Approximate weight : 204 g (0.45 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-16 (018318):

Tato norma popisuje způsob monitorování rychlosti vozidla. Na rozdíl od dosavadních systémů dohledu nad rychlostí vozidel ze strany infrastruktury poskytuje tento systém informace o rychlosti přímo z palubního systému IVS vozidla. IVS periodicky generuje pomocí přijímače GNSS zprávy o rychlosti vozidla, jakmile je motor v provozu a vozidlo se pohybuje. Informace o rychlosti mohou být spojeny s informacemi o řidiči, případně provozovateli vozidla. Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1, ze souboru norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě (TARV); pro pochopení kontextu této služby je rovněž důležitá část 6 této normy. Soubor norem ISO 15638 umožní spolupráci povinných aplikací (např. tachograf, mýtné) inteligentních dopravních systémů (ITS), případně i aplikací nepovinných (komerčních). Cílem souboru norem je zavést v nákladním vozidle pro různé aplikace jedinou palubní jednotku používající kooperativní systém ITS pro regulovaná nákladní vozidla. Soubor norem poskytuje rámec pro certifikaci a audit poskytovatelů služeb

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.