ČSN ISO 15638-17 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated vehicles (TARV) - Part 17: Consignment and location monitoring

Automatically translated name:

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for regulating commercial vehicles ( Tarva ) - Part 17 : Monitoring of shipments and position. ( In English , the text is part of a copy ).STANDARD published on 1.5.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.60 USD excl. VAT
24.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-17
Classification mark: 018318
Catalog number: 97469
Publication date standards: 1.5.2015
SKU: NS-586446
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-17 (018318):

Tato norma popisuje aplikační službu TARV pro monitorování stavu a pozice zásilky. Tyto informace jsou po-skytovány přímo z palubního systému IVS ve vozidle. Systém IVS generuje zprávy o pozici vozidla/zásilky pomocí přijímače GNSS, jakmile je motor v provozu a vozidlo se pohybuje. Informace o pozici obvykle ve stejném čase spojuje s informacemi o stavu zásilky do jednoho balíčku. IVS aktualizuje data po zastávkách pro nakládku a vykládku nebo periodicky, podle nastavených požadavků. Aplikační služba TARV pro monitorování stavu a pozice zásilky se může používat v různých podobách. Může být povinná pro zajištění shody s plánovanou trasou nebo hmotností vozidla nebo typu zásilky/nákladu, nebo může být nepovinná pro podporu správců vozových parků nebo dohled nad řidičem ze strany provozovatele vozidla. Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1, ze souboru norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě (TARV); pro pochopení kontextu této služby je rovněž důležitá část 6 této normy

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.