ČSN ISO 15638-18 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for cooperative telematics applications for regulated commercial freight vehicles (TARV) - Part 18: ADR (Dangerous Goods)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price24.90 USD excl. VAT
24.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-18
Classification mark: 018318
Catalog number: 504146
Publication date standards: 1.1.2018
SKU: NS-804015
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-18 (018318):

Tato norma se věnuje problematice ADR (nebezpečné zboží) a stanoví podobu a obsah dat požadovaných pro podporu souvisejících systémů a přístupových metod k těmto informacím. Popisuje výměnu informací mezi jednotlivými rolemi účastníků procesu regulované aplikační služby pro ADR. Aplikační služba využívá bezdrátového spojení mezi stanicí ITS ve vozidle (s daty o vozidle a nákladu) a poskytovatelem aplikační služby pro management přepravy dle ADR. Norma popisuje elektronické zprávy, které jsou používány v případě běžného provozu vozidla a obvyklého stavu zásilky (mimo události a nehody)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.