ČSN ISO 15638-5 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 5: Generic vehicle informationSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price36.60 USD excl. VAT
36.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-5
Classification mark: 018318
Catalog number: 94985
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-177975
The number of pages: 120
Approximate weight : 391 g (0.86 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-5 (018318):

Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro regulaci/dohled v nákladní dopravě. Norma definuje generická základní data o vozidle a základní aplikační data pro služby. Data jsou ukládána ve vnitřním systému ve vozidle (IVS) a odsud přes definované rozhraní přenášena pro účely regulace komerčních nákladních vozidel pomocí TARV. Informace o vozidle jsou poskytovány se dvěma cíli: jednak interně pro kooperativní aplikace v rámci TARV, jednak externě jako součást kooperativních systémů ITS týkajících se jak vozidel, tak infrastruktury. Protože data jsou/budou požadována v zemích podle konkrétních požadavků místní jurisdikce, vozidla provozující mezinárodní dopravu budou muset nabídnout interoperabilní služby vozidla pomocí komunikace s místními systémy včetně sad dat popsaných touto normou. Norma využívá mezinárodně platných číselníků, používá kódování a nabízí popis datových balíčků a jejich agregací. Zároveň popisuje bezpečnostní a zabezpečovací opatření ohledně dat o vozidle a nákladu, a také komunikaci vozidla s jinými stranami pomocí rozhraní

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand