ČSN ISO 15638-7 (018318)

Intelligent transport systems - Framework for collaborative Telematics Applications for Regulated commercial freight Vehicles (TARV) - Part 7: Other applicationsSTANDARD published on 1.3.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.20 USD excl. VAT
23.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15638-7
Classification mark: 018318
Catalog number: 94984
Publication date standards: 1.3.2014
SKU: NS-177976
The number of pages: 52
Approximate weight : 156 g (0.34 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15638-7 (018318):

Tato norma je součástí skupiny 19 norem TARV. Navazuje na základní normu ISO 15638-1. Poskytuje obchodní rámec založený na přístupu orientovaném na poskytovatele dodatečných neregulovaných služeb. Tato část 7 normy ISO 15638 poskytuje specifikaci obecných požadavků na případné komerční aplikace mimo státní dohled, které však mohou rovněž využívat platformu TARV pro dobrovolné služby, doplňující tak regulované povinné služby. Norma definuje služby, prostředky pro jejich realizaci a podobu dat aplikace (jmenovitě obsah a kvalitu dat pro přenos z palubní jednotky ve vozidle). Pro případ rozhodnutí o vydání pravidel pro komerční službu také stanoví pravidla pro schvalování a audit poskytovatelů komerčních služeb. Definice každé služby se skládá z jasného popisu vstupů, výstupů a výsledků, podoby dat určených pro výměnu a jejich kvality, datových prvků používaných ve službě, popisu metod pro poskytování a přijímání dat, zajištění kvality služby, a nařízení o schvalování palubního systému ve vozidle a poskytovatele dané služby

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.