ČSN ISO 15784-1 (018271)

Intelligent transport systems (ITS) - Data exchange involving roadside modules communication - Part 1: General principles and documentation framework of application profilesSTANDARD published on 1.7.2011


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15784-1
Classification mark: 018271
Catalog number: 88647
Publication date standards: 1.7.2011
SKU: NS-178000
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 15784-1 (018271):

Cílem této normy je poskytnout principy a pravidla pro dokumentaci aplikačních profilů, které se používají pro výměnu dat a zpráv mezi dopravními centry (ústřednami) a moduly (zařízeními) na straně infrastruktury používané pro řízení a management dopravy. Aplikační profily stanovené v této části normy 15784 se používají pro výměnu dat a zpráv v těchto případech: - Mezi dopravním centrem a modulem na straně infrastruktury k řízení a managementu dopravy. - Mezi moduly na straně infrastruktury používané pro řízení a management dopravy. Předmět této normy nezahrnuje komunikaci mezi moduly na straně infrastruktury a palubními jednotkami, komunikaci ve vozidle, komunikaci v rámci řadiče a přenos videa z kamery či záznamového zařízení

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.