ČSN ISO 15784-2 (018271)

Intelligent transport systems (ITS) - Data exchange involving roadside modules communication - Part 2: Centre to field device communications using SNMP

Translate name

STANDARD published on 1.6.2018


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.50 USD excl. VAT
23.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15784-2
Classification mark: 018271
Catalog number: 505216
Publication date standards: 1.6.2018
SKU: NS-848707
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in transport and tradeRoad transport

Annotation of standard text ČSN ISO 15784-2 (018271):

Tato norma popisuje mechanismy, na základě kterých je umožněna komunikace mezi centrem a datovými zařízeními na straně infrastruktury a mezi samotnými zařízeními. Všechny ostatní možnosti komunikace nejsou předmětem této normy. Norma se zabývá využitím komunikačního řešení založeného na protokolu SNMP mezi dopravními centry a zařízeními na straně infrastruktury pro účely konfigurace, řízení a dohledu nad provozem zařízení

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 15784-2:2018/Amd.1 (018271) Change

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Výměna dat zahrnující komunikaci se zařízeními na straně infrastruktury - Část 2: Komunikace mezi centrem a provozním zařízením využívající protokol SNMP. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.8.2020

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (5.00 USD)


Show all technical information.
5.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.