ČSN ISO 15786 (013133)

Technical drawings - Simplified representation and dimensioning of holes

Translate name

STANDARD published on 1.4.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price15.20 USD excl. VAT
15.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15786
Classification mark: 013133
Catalog number: 512139
Publication date standards: 1.4.2021
SKU: NS-1021038
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawings

Annotation of standard text ČSN ISO 15786 (013133):

Norma ČSN ISO 15786 stanoví pravidla pro zjednodušené zobrazení, kótování a tolerování děr, válcových a kuželových zahloubení, vnitřních závitů a zkosení na výkresech. Pravidla jednoznačně určují způsoby zobrazení - jak úplné, tak zjednodušené - a kótování děr, stejně jako strukturu a posloupnost popisných prvků pro zjednodušené zobrazení děr

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.