ČSN ISO 15787 (013146)

Technical product documentation - Heat-treated ferrous parts - Presentation and indications

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price17.70 USD excl. VAT
17.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 15787
Classification mark: 013146
Catalog number: 514669
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055535
The number of pages: 44
Approximate weight : 132 g (0.29 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Mechanical engineering drawingsHeat treatment

Annotation of standard text ČSN ISO 15787 (013146):

Tento dokument specifikuje způsob zobrazování a indikace konečného stavu tepelně zpracovaných součástí ze železných kovů na technických výkresech. K dosažení požadovaných vlastností jsou součásti ve většině aplikací tepelně zpracovány. Výkres je velmi důležitým dokumentem, protože informuje zhotovitele tepelného zpracování také o parametrech, které je třeba znát pro úspěšné tepelné zpracování. K tomu by měl znát použitý materiál, požadované tepelné zpracování, požadovanou tvrdost a hloubku tvrzené vrstvy, očekávanou nebo dovolenou mikrostrukturu, požadovanou zkušební metodu a kontrolní bod pro zkoušení tepelně zpracované součásti

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.




Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.