ČSN ISO 16016 (013116)

Technical product documentation - Protection notices for restricting the use of documents and products

Translate name

STANDARD published on 1.1.2019


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.60 USD excl. VAT
9.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16016
Classification mark: 013116
Catalog number: 506431
Publication date standards: 1.1.2019
SKU: NS-909816
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Technical product documentation

Annotation of standard text ČSN ISO 16016 (013116):

Technická norma ČSN ISO 16016 stanovuje ochranné nápisy, které slouží k předcházení zneužití dokumentů a produktů, jejichž užívání je vyhrazeno. Prostřednictvím jednotného textu upozorňují ochranné nápisy na existenci průmyslového vlastnického práva nebo autorského práva. Dále ochranné nápisy upozorňují na to, že držitel práv uplatňuje zákonnou ochranu v celém rozsahu a tím se omezuje užití dotčených dokumentů a produktů

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.