ČSN ISO 16063-21 (011417)

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducerSTANDARD published on 1.8.2004


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.90 USD excl. VAT
13.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16063-21
Classification mark: 011417
Catalog number: 70763
Publication date standards: 1.8.2004
SKU: NS-178013
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 16063-21 (011417):

Norma popisuje kalibraci snímačů přímočarých vibrací metodou porovnání. Ačkoliv popisuje především kalibraci přímým porovnáním s etalonem kalibrovaným primárními metodami, lze popsané metody použít mezi dalšími úrovněmi kalibrační hierarchie. Norma specifikuje postupy používané při kalibracích snímačů přímočarých vibrací metodou porovnaní ve frekvenčním rozsahu od 0,4 Hz do 10 kHz. Primárně je určena těm, kteří mají podle požadavku postupovat podle normových metod ISO při měření vibrací za laboratorních podmínek, kdy je nejistota měření relativně nízká. Mohou se použít také v provozních podmínkách, kdy může být nejistota měření relativně vysoká. Na základě znalosti o všech významných zdrojích nejistoty, které ovlivňují kalibraci, lze pomocí metod uvedených v této části normy zhodnotit rozšířenou nejistotu. Norma pokrývá také posouzení nejistot při kalibracích prováděných pomocí kontrolního etalonu. Kalibrace prováděné metodou porovnání v souladu s touto normou vyžadují, aby se uvážily podmínky prostředí při kalibraci referenčního snímače.

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 16063-21:2004/Amd.1 (011417) Change

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

Change published on 1.9.2016

Selected format:
Czech -
Print design (2.50 USD)


Show all technical information.
2.50 USD


IN STOCK

These corrections apply to this standard:

ČSN ISO 16063-21:2004/Oprava1 (011417) Correction

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 21: Kalibrace vibracemi porovnáním s referenčním snímačem.

Correction published on 1.2.2010

Selected format:
Czech -
Print design (1.20 USD)


Show all technical information.
1.20 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand