ČSN ISO 16792 (013160)

Technical product documentation - Digital product definition data practices

Translate name

STANDARD published on 1.5.2023


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price33.20 USD excl. VAT
33.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 16792
Classification mark: 013160
Catalog number: 516403
Publication date standards: 1.5.2023
SKU: NS-1142101
The number of pages: 90
Approximate weight : 301 g (0.66 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 16792 (013160):

Norma ČSN ISO 16792 specifikuje požadavky na zhotovení, revizi a zobrazení digitálních dat definujících produktu, dále označovaných jako datové soubory, a doplňuje stávající normy. Podporuje dvě metody použití: samostatný 3D model a 3D model s 2D výkresy v digitálním formátu. Struktura tohoto dokumentu uvádí požadavky společné pro obě metody, za nimiž následují články, které stanovují další podstatné odlišné požadavky pro každou metodu. Navíc jeho použití ve spojení se systémy pro návrh pomocí počítače (CAD) může pomoci k lepším postupům modelování a anotacím pro CAD a inženýrské obory a také může sloužit jako vodítko pro vývojáře softwaru CAx

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.