ČSN ISO 17743 (011512)

Energy savings - Definition of a methodological framework applicable to calculation and reporting on energy savings

Translate name

STANDARD published on 1.12.2016


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.50 USD excl. VAT
14.50 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 17743
Classification mark: 011512
Catalog number: 501294
Publication date standards: 1.12.2016
SKU: NS-668751
The number of pages: 28
Approximate weight : 84 g (0.19 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Energy and heat transfer engineering in general

Annotation of standard text ČSN ISO 17743 (011512):

Tato mezinárodní norma stanovuje metodický rámec, který se používá pro výpočet a vykazování úspor energie ze stávajících (realizovaných) a potenciálních opatření a z procesů, které mají spořit energii. Tato rámcová norma se bude vztahovat na jiné normy z oblasti stanovování úspor energie. Norma se zabývá následujícími tématy ve spojení s úsporou energie: terminologie, vymezení hranic systému, zásady pro stanovení výchozího stavu, principy statistických metod založených na dostupných ukazatelích, využívání dat, principy podávání zpráv. V předmětu této mezinárodní normy není vývoj metodiky měření a ověřování úspor energie ani metodika tvorby scénářů pro budoucí opatření pro měření a procesy úspory energie

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.