ČSN ISO 18251-1 (015070)

Non-destructive testing - Infrared thermography - Part 1: Characteristics of system and equipment

Translate name

STANDARD published on 1.9.2017


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.20 USD excl. VAT
9.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18251-1
Classification mark: 015070
Catalog number: 503278
Publication date standards: 1.9.2017
SKU: NS-693294
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Non-destructive testing

Annotation of standard text ČSN ISO 18251-1 (015070):

V této normě jsou popsány hlavní komponenty a jejich charakteristiky, představující infračervený zobrazující systém a související zařízení užívané v nedestruktivním zkoušení. Dokument je také zamýšlen jako pomůcka pro uživatele při volbě vhodného systému pro konkrétní zadání měřeníCookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.