ČSN ISO 18414 (010279)

Acceptance sampling procedures by attributes - Accept-zero sampling system based on credit principle for controlling outgoing qualitySTANDARD published on 1.4.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18414
Classification mark: 010279
Catalog number: 84761
Publication date standards: 1.4.2010
SKU: NS-178165
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Application of statistical methods

Annotation of standard text ČSN ISO 18414 (010279):

Tato mezinárodní norma stanovuje systém výběrových schémat jedním výběrem při kontrole každé dávky v sérii založené na metodě srovnáváním. Všechny přejímací plány předloženého systému mají přejímací číslo rovné nule, tzn. dávka se nepřijímá, obsahuje-li výběr z ní jednu nebo více neshodných jednotek. Schémata závisí na vhodně definované nejhorší průměrné výstupní kvalitě (AOQL), jejíž hodnotu zvolí uživatel, přičemž není kladeno žádné omezení na volbu hodnoty AOQL nebo na rozsahy po sobě jdoucích dávek v sérii. Metodologie zaručuje, že celková průměrná kvalita přicházející k odběrateli nebo do obchodní sítě nebude v dlouhé časové posloupnosti přesahovat mez AOQL

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand