ČSN ISO 18436-1 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment processSTANDARD published on 1.11.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-1
Classification mark: 011445
Catalog number: 92678
Publication date standards: 1.11.2013
SKU: NS-178176
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-1 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na osoby a organizace ("posuzující orgán") působící v systémech posuzování shody pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro posuzování shody personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand