ČSN ISO 18436-1 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment processSTANDARD published on 1.11.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.70 USD excl. VAT
8.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-1
Classification mark: 011445
Catalog number: 92678
Publication date standards: 1.11.2013
SKU: NS-178176
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-1 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na osoby a organizace ("posuzující orgán") působící v systémech posuzování shody pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro posuzování shody personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.