ČSN ISO 18436-1 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment processSTANDARD published on 1.11.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price9.40 USD excl. VAT
9.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-1
Classification mark: 011445
Catalog number: 92678
Publication date standards: 1.11.2013
SKU: NS-178176
The number of pages: 20
Approximate weight : 60 g (0.13 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-1 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na osoby a organizace ("posuzující orgán") působící v systémech posuzování shody pro personál, který provádí monitorování stavu strojů, zjišťuje závady strojů a doporučuje nápravnou činnost. Jsou stanoveny postupy pro posuzování shody personálu v oblastech monitorování stavu a diagnostice

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand