ČSN ISO 18436-6 (011445)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emissionSTANDARD published on 1.9.2014


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price8.80 USD excl. VAT
8.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 18436-6
Classification mark: 011445
Catalog number: 95871
Publication date standards: 1.9.2014
SKU: NS-178183
The number of pages: 16
Approximate weight : 48 g (0.11 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 18436-6 (011445):

Tato část ISO 18436 stanovuje požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků, kteří provádějí monitorování stavu strojů a diagnostiku s použitím akustické emise. Certifikát nebo prohlášení shody s touto částí ISO 18436 poskytuje uznání kvalifikace a způsobilosti osobám pro provádění měření a analýzy akustické emise při monitorování stavu strojů s použitím zařízení pro akustickou emisi. Tento postup není aplikovatelný na specializované zařízení nebo v jiných specifických situacích

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand