ČSN ISO 19106 (979825)

Geographic information - ProfilesSTANDARD published on 1.7.2005


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.60 USD excl. VAT
13.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 19106
Classification mark: 979825
Catalog number: 73430
Publication date standards: 1.7.2005
SKU: NS-178216
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

IT applications in science

Annotation of standard text ČSN ISO 19106 (979825):

Předmětem geografické informace jsou vzhledy jevů jako abstrakce jevů reálného světa uvažované se zvláštním zřetelem k jejich poloze vůči zemskému tělesu. Zejména tato stránka geografické informace způsobuje značnou náročnost tvorby a následné správy geografických dat, která jsou jejími nositeli. V souvislosti s tím je zcela přirozená snaha využít každá k nějakému účelu vytvořená geografická data i v dalších, původně neplánovaných aplikacích. V nich je často zapotřebí kombinovat geografická data, která pocházejí z různých na sobě nezávislých zdrojů. Aby jejich zpracování poskytlo smysluplné poznatky, musí zúčastněná data vykazovat patřičnou interoperabilitu. Jedním z významných nástrojů jejího docílení je normalizace geografických dat, která je předmětem mezinárodních norem řady ISO 19100. Tyto základní normy musí podchycovat jimi sledované stránky geografických dat co nejvšestranněji, aby pokrývaly co možná nejširší okruh aplikací uvedených dat. Z této jejich komplexnosti však vyplývá, že ve vztahu ke konkrétní aplikaci obsahují kromě odpovídající specifické podpůrné informace také další informaci, která je pro ni nepotřebná a tedy zatěžující praktické uplatnění norem. Proto není na podporu konkrétních aplikací geografických dat příhodné používat přímo uvedené základní normy, ale jen jejich patřičné podmnožiny, které se označují jako jejich profily. Ty mohou být odvozeny nejen z jedné, ale také i z více základních norem, a dokonce též z jejich kombinací s dokumenty, které nejsou základními normami, z jiných profilů apod. Profily tvoří předmět této ČSN ISO 19106. Uvedená česká technická norma je překladem příslušné mezinárodní normy (ISO), která představuje specializaci ISO/IEC TR 10000, obsluhující generickou informační technologii, pro oblast geografické informace. Daný dokument se zabývá vztahem profilů k základním normám a jeho vyjádřením, zásadami obsahu profilů, jejich znaky a prvky, požadavky shody profilu, identifikací profilů, strukturou jejich dokumentů, jejich přípravou a převzetím. V přílohách tohoto dokumentu je pak specifikována sestava abstraktních zkoušek pro shodu profilů s ISO 19106, jsou tu uvedeny příklady různých typů profilů a načrtnut způsob ošetření shody s profilem. Vcelku jde o klíčový metodologický podklad usnadňující výběrovou implementaci norem řady ISO 19100 do praxe geografických informačních systémů

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 19106:2005/Z1 (979825) Change

Geografická informace - Profily.

Change published on 1.6.2006

Selected format:
Czech -
Print design (1.10 USD)


Show all technical information.
1.10 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.