ČSN ISO 19283 (011441)

Condition monitoring and diagnostics of machines - Hydroelectric generating units

Translate name

STANDARD published on 1.12.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price25.30 USD excl. VAT
25.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 19283
Classification mark: 011441
Catalog number: 513774
Publication date standards: 1.12.2021
SKU: NS-1043073
The number of pages: 72
Approximate weight : 216 g (0.48 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 19283 (011441):

Tento dokument je zaměřen na doporučené techniky monitorování stavu a diagnostiku vyvíjejících se závad strojů, které souvisí s nejobvyklejšími projevy potenciálních poruch komponent hydraulických jednotek. Je určen pro zlepšení spolehlivosti zavádění efektivního přístupu k monitorování stavu hydrogenerátorů (hydraulických jednotek). Má také pomoci vytvořit vzájemné porozumění kritériím úspěšného monitorování stavu hydrogenerátorů a posílit spolupráci mezi různými zúčastněnými stranami výroby elektrické energie (z vody). Tento dokument je určen pro konečné uživatele, dodavatele, konzultanty, poskytovatele služeb, výrobce strojů a dodavatele přístrojů. Tento dokument je pro určité stroje a je zaměřen na generátor, sestavu hřídele a ložiska, běhoun (a oběžné kolo u přečerpávacích zařízení), přívodní tlakové potrubí (včetně hlavního vstupního ventilu), spirální skříň a horní část savky hydraulických jednotek. Je primárně určen pro středně velké a velké hydraulické jednotky s instalovaným výkonem větším než 50 MVA, ale je v mnoha případech stejně platný pro menší jednotky. Je aplikovatelný na různé typy turbín, jako je Francisova, Kaplanova, Peltonova, přímoproudá a jiné další typy. Generické pomocné systémy, jako jsou systémy pro mazání a chlazení, jsou mimo předmět normy, s výjimkou některých monitorovacích technik, které se vztahují k monitorování stavu hlavních systémů pokrytých tímto dokumentem, jako je analýza olejů. Přenosové systémy, stavební díla a základy jsou mimo předmět normy. Tento dokument pojednává o metodách monitorování stavu a diagnostiky provozovaných hydraulických jednotek s použitím trvale instalovaných (online) a přenosných přístrojů. Zkoušení strojů mimo provoz, tj. takové, které je prováděno v průběhu odstávky, i když je velmi důležité, není součástí rozsahu tohoto dokumentu. Ani jednorázové přejímací a výkonnostní zkoušky nejsou v rozsahu tohoto dokumentu. Metody monitorování stavu, uvedené v tomto dokumentu, pokrývají široký rozsah trvalých monitorovacích metod a intervalových metod za obecných podmínek u velkého rozsahu aplikací. Z tohoto důvodu se může skutečný přístup k monitorování u specifické aplikace lišit od způsobu, který je doporučen v tomto obecném dokumentu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.