ČSN ISO 2041 (011400)

Mechanical vibration, shock and condition monitoring - VocabularySTANDARD published on 1.10.2010


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price22.60 USD excl. VAT
22.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 2041
Classification mark: 011400
Catalog number: 86808
Publication date standards: 1.10.2010
SKU: NS-178311
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 2041 (011400):

Tato mezinárodní norma definuje specifické termíny a výrazy pro obory vibrací, rázů a monitorování stavu. Toto druhé vydání ČSN ISO 2041 odráží technické pokroky a zpřesnění termínů používaných v předchozí verzi. Jako taková norma zahrnuje přesnější definice některých termínů, které odrážejí změny v přijatém významu. Začleněny jsou nové termíny, které byly vyvolány technickými změnami (primárně v oblastech zpracování signálů, monitorování stavu a diagnostiky a prognostiky vibrací a rázů), a dosud běžně používané termíny

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand