ČSN ISO 20684-1 (018277)

Intelligent transport systems - Roadside modules SNMP data interface - Part 1: Overview

Translate name

STANDARD published on 1.11.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.90 USD excl. VAT
14.90 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 20684-1
Classification mark: 018277
Catalog number: 513372
Publication date standards: 1.11.2021
SKU: NS-1041220
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Road transportIT applications in transport and trade

Annotation of standard text ČSN ISO 20684-1 (018277):

Zařízení na straně infrastruktury jako jsou proměnné značky, displeje, meteostanice, sčítače, kamery apod., jsou klíčovou komponentou inteligentních dopravních systémů (ITS). Tato první část normy představuje zaměření celého souboru norem ISO 20684 a dává obecný pohled na datová rozhraní využívající protokol SNMP pro komunikaci mezi zařízeními na straně infrastruktury (agenty) a externími subjekty (manažery)

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.