ČSN ISO 20712-3 (018023)

Water safety signs and beach safety flags - Part 3: Guidance for useSTANDARD published on 1.1.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.60 USD excl. VAT
13.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 20712-3
Classification mark: 018023
Catalog number: 96553
Publication date standards: 1.1.2015
SKU: NS-178321
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Public information symbols

Annotation of standard text ČSN ISO 20712-3 (018023):

Tato část ISO 20712 podává návod pro výběr a používání bezpečnostních značek pro vodní plochy specifikovaných v ISO 20712-1 a plážových bezpečnostních vlajek specifikovaných v ISO 20712-2 na vodních plochách. Poskytuje návod na jejich umístění, polohu, osvětlení a údržbu. Poskytuje i pokyny pro navrhování a umístění složených značek. Tato část ISO 20712 neplatí pro dopravní značky užívané na veřejných komunikacích nebo pro námořní signalizaci nebo pro plavební značení vnitrozemských vodních cest. Neplatí pro vlajky na střelnicích nebo pro vlajky udávající kvalitu vody. Netýká se ani významu únikových značek a jejich osvětlení, která se tu mohou vyskytovat

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.


This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand