strlen:21


ČSN ISO 20807 (015004)

Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited applications of non-destructive testing

Automatically translated name:

Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited application of non-destructive testing.STANDARD published on 1.7.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price13.60 USD excl. VAT
13.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 20807
Classification mark: 015004
Catalog number: 97997
Publication date standards: 1.7.2015
SKU: NS-609544
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Management of human resourcesNon-destructive testing

Annotation of standard text ČSN ISO 20807 (015004):

Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako například: a) třídění materiálů vířivými proudy a elektromagnetickými metodami; b) zkoušení trubkových výrobků během výroby vířivými proudy a elektromagneticky; c) ultrazvukové zkoušení přímým svazkem deskových materiálů během výroby; d) měření tloušťky ultrazvukem

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.