ČSN ISO 20807 (015004)

Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited applications of non-destructive testing

Automatically translated name:

Non-destructive testing - Qualification of personnel for limited application of non-destructive testing.STANDARD published on 1.7.2015


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.40 USD excl. VAT
14.40 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 20807
Classification mark: 015004
Catalog number: 97997
Publication date standards: 1.7.2015
SKU: NS-609544
The number of pages: 32
Approximate weight : 96 g (0.21 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Management of human resourcesNon-destructive testing

Annotation of standard text ČSN ISO 20807 (015004):

Tato mezinárodní norma zavádí systém pro kvalifikaci pracovníků, kteří vykonávají NDT pro omezené aplikace, opakující se činnosti nebo činnosti automatické povahy, jako například: a) třídění materiálů vířivými proudy a elektromagnetickými metodami; b) zkoušení trubkových výrobků během výroby vířivými proudy a elektromagneticky; c) ultrazvukové zkoušení přímým svazkem deskových materiálů během výroby; d) měření tloušťky ultrazvukem

This website uses cookie files. By browsing this website you expresses your consent with using cookies. More information / I understand