ČSN ISO 20816-9 (011412)

Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 9: Gear units

Translate name

STANDARD published on 1.2.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.70 USD excl. VAT
14.70 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 20816-9
Classification mark: 011412
Catalog number: 511611
Publication date standards: 1.2.2021
SKU: NS-1016620
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

The category - similar standards:

Vibrations, shock and vibration measurements

Annotation of standard text ČSN ISO 20816-9 (011412):

Tento dokument stanovuje požadavky na určování a třídění vibrací samostatných převodovek i převodovek s vlastní skříní pro zvyšování i snižování otáček (multiplikátory i reduktory). Stanovuje metody měření vibrací skříní a hřídelů, a typy přístrojového vybavení, metody měření a postupy zkoušení pro určení velikosti vibrací. Jsou zahrnuty třídy hodnocení vibrací pro přejímku. Měření torzních vibrací je mimo rozsah tohoto dokumentu. Dokument platí pro převodovku pracující v návrhovém rozsahu otáček, zatížení, teplot a mazání při přejímací zkoušce na zařízení výrobce. Po dohodě mezi výrobcem a zákazníkem a/nebo provozovatelem může být použit jako pokyny pro přejímací zkoušku na místě a pro rutinní provozní měření. Tento dokument platí pro převodovky se jmenovitým výkonem od 10 kW do 100 MW a při jmenovitých otáčkách mezi 30 r/min a 12 000 r/min (0,5 Hz až 200 Hz). Tento dokument neplatí pro speciální nebo pomocná pohonná soustrojí, jako jsou kompresory, čerpadla, turbíny atd. s integrovanou převodovkou, nebo pro spojky zubového typu používané u turbogenerátorů v kombinovaném cyklu a pro převodovky pomocných pohonů. Kritéria hodnocení, uvedená v tomto dokumentu, mohou být aplikována na vibrace hlavního vstupního a výstupního ložiska převodovky a na vibrace ložisek vnitřních hřídelů. Mohou být s omezením aplikována na hodnocení stavu těchto ozubených kol. Speciální metody hodnocení stavu ozubení jsou mimo rozsah tohoto dokumentu. Tento dokument poskytuje ustanovení pro hodnocení mohutnosti vibrací za obvyklých ustálených provozních podmínek pro následující širokopásmové vibrace in-situ: a) vibrace konstrukce všech skříní nebo stojanů hlavních ložisek, měřené radiálně (tj. v příčném směru) vůči ose hřídele; b) vibrace konstrukce skříní axiálních ložisek, měřené v axiálním směru; c) vibrace rotujících hřídelů, radiálně (tj. příčně) vůči ose hřídele v nebo blízko u hlavních ložisek; d) vibrace konstrukce skříně převodovky. POZNÁMKA - Vibrace, které se vyskytují v průběhu neustálených podmínek (když probíhají přechodové změny), včetně rozběhu, doběhu, počátečního zatěžování a při výkonových změnách, jsou mimo rozsah tohoto dokumentu

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.