ČSN ISO 21143 (013551)

Technical product documentation - Requirements for digital mock-up virtual assembly test for mechanical products

Translate name

STANDARD published on 1.5.2022


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price14.60 USD excl. VAT
14.60 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21143
Classification mark: 013551
Catalog number: 514673
Publication date standards: 1.5.2022
SKU: NS-1055541
The number of pages: 24
Approximate weight : 72 g (0.16 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21143 (013551):

Technická norma ČSN ISO 21143 specifikuje požadavky na virtuální zkoušku digitálně modelované montáže (VAT) pro mechanické produkty, která je vhodná pro virtuální zkoušení montáže před fyzickou výrobou. Účelem použití tohoto dokumentu je dosáhnout účelné zkoušky VAT a efektivní montáž v daném místě montáže. Tato zkouška je použitelná pro 3D jmenovité modely s teoreticky exaktními rozměry

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.