ČSN ISO 21210 (018401)

Intelligent transport systems - Communications access for land mobiles (CALM) - IPv6 NetworkingSTANDARD published on 1.1.2013


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price18.20 USD excl. VAT
18.20 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21210
Classification mark: 018401
Catalog number: 92134
Publication date standards: 1.1.2013
SKU: NS-178343
The number of pages: 40
Approximate weight : 120 g (0.26 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21210 (018401):

Tato norma stanoví funkce síťových protokolů, které souvisí s IPv6 komunikací mezi dvěma nebo více ITS stanicemi komunikujícími prostřednictvím celosvětové komunikační sítě Internet. Předpokládá se, že čtenář této normy je obeznámen s IETF specifikacemi. Tato norma nedefinuje nový protokol, novou výměnu zpráv v IPv6 vrstvě nebo nové datové struktury. Norma definuje, jakým způsobem jsou normalizované protokoly IEFT zkombinovány, aby spolu mohly ITS stanice komunikovat s použitím rodiny protokolů IPv6. Postupy ke sdílení informací mezi IPv6 vrstvou a dalšími komponenty architektury ITS stanice jsou definovány v ISO 24102. Kromě požadavků stanovených v této normě je poskytnuto i množství poznámek a příkladů k ilustraci konfigurace IPv6 adresování a IPv6 mobility managementu

These changes apply to this standard:

ČSN ISO 21210:2013/Amd.1 (018401) Change

Inteligentní dopravní systémy (ITS) - Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) - IPv6 sítě. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Change published on 1.3.2018

Selected format:
English (the title page in Czech only) -
Print design (5.00 USD)


Show all technical information.
5.00 USD


IN STOCK

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.