ČSN ISO 21217 (018400)

Intelligent transport systems - Station and communication architecture

Translate name

STANDARD published on 1.9.2021


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price23.80 USD excl. VAT
23.80 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21217
Classification mark: 018400
Catalog number: 513089
Publication date standards: 1.9.2021
SKU: NS-1034885
The number of pages: 64
Approximate weight : 192 g (0.42 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21217 (018400):

Tento dokument popisuje komunikační referenční architekturu uzlů nazývaných "jednotky stanice ITS", které jsou určeny pro nasazení v komunikačních sítích inteligentních dopravních systémů (ITS). Referenční architektura stanice ITS je popsána abstraktním způsobem. Ačkoli tento dokument popisuje řadu prvků stanice ITS, to, zda je konkrétní prvek implementován v jednotce stanice ITS, závisí na konkrétních komunikačních požadavcích implementace. Tento dokument také popisuje různé způsoby komunikace pro peer-to-peer komunikaci mezi komunikačními uzly ITS v různých sítích. Těmito uzly mohou být jednotky stanice ITS popsané v tomto dokumentu nebo jakékoli jiné dostupné uzly. Tento dokument stanoví minimální soubor normativních požadavků na fyzickou realizaci stanice ITS na základě principů zabezpečené spravované domény

We recommend:

Technical standards updating

Do you want to make sure you use only the valid technical standards?
We can offer you a solution which will provide you a monthly overview concerning the updating of standards which you use.

Would you like to know more? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.