ČSN ISO 21219-15 (018259)

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC)

Translate name

STANDARD published on 1.1.2024


Language
Format
AvailabilityIN STOCK
Price32.30 USD excl. VAT
32.30 USD

The information about the standard:

Designation standards: ČSN ISO 21219-15
Classification mark: 018259
Catalog number: 518660
Publication date standards: 1.1.2024
SKU: NS-1161766
The number of pages: 94
Approximate weight : 313 g (0.69 lbs)
Country: Czech technical standard
Category: Technical standards ČSN

Annotation of standard text ČSN ISO 21219-15 (018259):

Soubor norem ISO 21219 stanoví formát a protokol TPEG určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. Tato norma stanoví aplikaci TPEG2-TEC pro ucelené informace o dopravních událostech. Aplikace umožňuje popisovat dopravní situace, jako jsou nehody, omezení, uzavírky, až na úroveň jízdních pruhů a typů ovlivněných vozidel. Aplikace se soustřeďuje na popis následku dopravní situace na plynulost silničního provozu formou stupně dopravy, změny rychlosti a délky trvání následku. Ke každému následku musí být uvedena alespoň jedna příčina, například práce na silnici, zúžené jízdní pruhy či nehoda. Aplikace dále umožňuje každou příčinu podrobněji popsat prostřednictvím předdefinovaných hierarchických popisů a také popsat možnou objízdnou trasu. Cílem aplikace je poskytnout zařízení ve vozidle informace za účelem zajištění bezpečnosti jízdy pro řidiče, výpočtu alternativních tras, zabránění zpoždění, upozornění řidiče na překážky na trase a poskytování informací o problémech na infrastruktuře

We recommend:

Updating of laws

Do you want to be sure about the validity of used regulations?
We offer you a solution so that you could use valid and updated legislative regulations.
Would you like to get more information? Look at this page.
Cookies Cookies

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things. Click "OK" to give your consent.

You can refuse consent here.

Here you can customize your cookie settings according to your preferences.

We need your consent to use the individual data so that you can see information about your interests, among other things.